Řeka Morava

Délka toku                                                            353 km (284 km na území ČR)        

Plocha povodí                                                      26 658 km²

Průměrný průtok                                                  120,0 m³/s       

Pramen                                                                Králický Sněžník  (1 371 m n. m.)

Ústí                                                                      řeka Dunaj (Rakousko, Slovensko) ve výšce 151,0 m n.m.

Hydrologické pořadí pro UH 4-13-01                   Morava od Dřevnice po Olšavu (plocha povodí 1 314.66 km2)

 

Průběh toku řeky Moravy

Řeka pramení na jihu Králického Sněžníku, ve stejnojmenném horském masivu na Severní Moravě. Řeka Morava je povodňově dobře zmapovaná a její tok Dolnomoravským Úvalem od Olomouce přes Přerov, kde přibírá levostrannou Bečvu, Kroměříž, Hulín, Napajedla až po Spytihněv, kde je pohyblivý jez a měrný profil ČHMÚ kategorie A je vcelku klidný, pozvolný, čemuž také odpovídá typ povodně - s pomalým příchodem, pomalým odchodem a delší dobou trvání (v 1997 14 dní). Od Otrokovic je vybudován Baťův kanál, který se s Moravou spojuje v Uh. Hradišti v Rybárnách. Koryto Moravy je na území města upraveno a ohrazováno.

Rizikem je souběh povodně na Bečvě a na Moravě, největší jsou letní, tzv. svatojánské povodně. Rizikem jsou průsaky, protržení nebo přetečení hrází koryta. Kulminační průtoky od soutoku s Bečvou po proudu postupně klesají vlivem transformace průtoků v inundačních územích.


Vodní toky v katastru města Uherské Hradiště - mapa