Srážkoměry

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci ve městě Uherské Hradiště jsou na webovou aplikaci dPP UH zařazeny:

id. název stanice Aktuální stav srážek povodí obec(ORP) obec
110 Srážkoměr město Uherské Hradiště SRS UH 110 4-13-01 Dřevnice a Morava od Dřevnice po Olšavu Uherské Hradiště Uherské Hradiště
CHMU_307448 Srážkoměr ČHMÚ Staré Město SRS SM 307488 4-13-01 Dřevnice a Morava od Dřevnice po Olšavu Uherské Hradiště Staré Město

 

 

 
Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Uherské Hradiště v POVIS