Srážkoměry

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci ve městě Uherské Hradiště jsou na webovou aplikaci dPP UH zařazeny:

a) Aktuální stav srážek na srážkoměrné stanici ve STARÉM MĚSTĚ     (ve správě ČHMÚ)                     poloha srážkoměru v mapě

b) Aktuální stav srážek na srážkoměrné stanici MěÚ Uherské Hradiště (ve správě města Uh. Hradiště) poloha srážkoměru v mapě

 

id. název stanice aktualizace povodí hydr. pořadí kraj obec(ORP) obec  
110 Srážkoměr Uherské Hradiště 15.10.12 4-13-01 Dřevnice a Morava od Dřevnice po Olšavu   Zlínský kraj Uherské Hradiště Uherské Hradiště
CHMU_307448 Staré Město 01.09.13 4-13-01 Dřevnice a Morava od Dřevnice po Olšavu   Zlínský kraj Uherské Hradiště Staré Město
 

Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Uherské Hradiště v POVIS