Správci vodních toků a vodoprávní úřad

Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 111, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz


Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - tel.: 541 211 737


Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště,

e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz; tel.: 572 532 687, 572 552 716-17, fax: 572 540 808,

Příslušné provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 01 Uherské Hradiště


Správcem vodního toku: Vinohradský potok - je Povodí Moravy, s.p.

otevřeného koryta toku Olšávka                    - je Povodí Moravy, s.p. - jedná se o úsek dolního toku od železniční trati Staré Město - Kunovice po vyústění do řeky Moravy

Správcem horního - zatrubněného úseku toku od křižovatky ulic Maršála Malinovského a Solná cesta po sedimentační nádrž mezi areálem ČSAD a železniční tratí je město Uh.Hradiště


 

Správcem vodního toku: Míkovický potok, Jarošovský potok a Olšovec - jsou Lesy ČR, s.p.

Lesy ČR, s.p. ředitelství podniku, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, 500 08

Správa toků - oblast povodí Moravy: STOP Moravy

Vedoucí ST​: Bc. Karel Vašek
Číslo OJ: 957
Adresa: U Skláren 781, Vsetín, 755 01
Telefon: 956 957 111
Email: st957@lesycr.cz

 

Přímý správce vodních toků:

Večeřa Milan Ing.

Detašované pracoviště: rajon 712, 763 26 Luhačovice


 

Vodoprávní úřad

MěÚ Uherské Hradiště, odb. stavebního úřadu a životního prostředí - oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště, 

Ing. Jan Krčma, Ph.D.,     tel. 572 525 840