Správci vodních toků a vodoprávní úřad

Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 111, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz


Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - tel.: 541 211 737


Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště,

ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

tel.: 572 532 687, 572 552 716-17, fax: 572 540 808,

Příslušné provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 01 Uherské Hradiště


Vodoprávní úřad

MěÚ Uherské Hradiště, odb. stavebního úřadu a životního prostředí - oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště, 

Ing. Jan Krčma, Ph.D.,     tel. 572 525 840

 

MěÚ Staré Město, odb. životního prostředí náměstí Hrdinů 100, 686 03  Staré Město

Mgr. Eva Schneiderová  tel. 572 416 420