Povodňová komise města Uherské Hradiště

Povodňovou komisi města (MPK) zřizuje rada města. Jejím předsedou je starosta města, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva města a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

MPK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: MěÚ Uherské Hradiště


Dokumentace Povodňové komise je uložena: MěÚ Uherské Hradiště

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti MPK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise:

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK města Uherské Hradiště a v součinnosti s HZS.


Povodňová komise města Uherské Hradiště

MěÚ Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

telefon: 572 525 111; fax: 572 551 071, e-mail: meu@mesto-uh.cz

web: www.mesto-uh.cz

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1

Ing. Stanislav Blaha

předseda

Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19

572 525 103

2

Ing. Čestmír Bouda

místopředseda

MěÚ Uh. Hradiště, Masarykovo nám. 19

572 525 113

3

Ing. Procházková Lenka

tajemník

MěÚ Uh. Hradiště, Protzkarova 33

572 525 850

4

Ing. Matulík Ivan

člen

MěÚ Uh. Hradiště, Masarykovo nám. 19

572 525 102

5

Ing. Mošťková Iva

člen

MěÚ Uh. Hradiště, Masarykovo náměstí 19

572 525 120

6

Bc. Pauřík Vlastimil

člen

Město Uh. Hradiště, Hradební 174

572 525 500

7

MUDr. Sládek Petr

člen

Uherskohradišťská nemocnice, J.E.Purkyně 365, 686 68 Uh. Hradiště

572 529 120