Organizace dopravy

Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní průjezdní komunikace E55 směr Staré Město, Uherské Hradiště, Kunovice (do chvíle uzavření silničního mostu), případně komunikace jižního obchvatu E50  s napojením na křížení u Hypernovy/Slovácka mezi Uh. Hradištěm a Kunovicemi a výjezdem na komunikaci E427 směr Staré Město - Polešovice kolem Kostelan nad Moravou. V případě uzavření hlavního silničního mostu budou pravobřežní zástavby - Rybárny – odděleny pro dopravu od centra města, a kromě lávky pro pěší na Moravním nábřeží.

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

V případě povodně podobného rozsahu, jako byla povodeň v roce 1997 (od Q100 - Q500 a vyšší), tzn. v případě zaplavení centrální části města Uh. Hradiště by došlo k zaplavení silnice I/55 (Zerzavice, Velehradská, tř. M. Malinovského - severo-jižní magistrála) a silnice II/497 (Sokolovská) směr Bílovice (na východ).

V tomto případě by byl střed města přístupný pouze po silnici III/5014 od Vések a Sadů (Solná cesta). Ve směru do Kunovic by došlo k zaplavení podjezdu pod železniční tratí, ve směru do St. Města by byl (zřejmě) uzavřen most přes Moravu a zaplavena silnice na ulici Velehradská (nejvíce v prostoru autobusového nádraží - Velehradská tř.), ve směru do Bílovic by došlo k zaplavení silnice (ul. Sokolovská, Jaktáře, Jarošov).

Pro tranzitní dopravu by bylo nutné určit (na úrovni vyšších PK) objízdné trasy mimo území města Uh. Hradiště - nejpravděpodobněji jižní obchvat E50 (napojený na hlavní tah Brno - Uh. Brod - Trenčín.

Dopravní omezení na území města


Dopravní omezení

Id. omezení Obec Název omezení Popis omezení Vodní tok
146 Staré Město Železniční most - vlaky Vlaky objždění po trase Uh. Hradiště - Bzenec (340) - Mor. Písek (342) - St. Město (330) Morava (401110000100)
147 Staré Město železniční most Pěší : Pokud je možno využít pěší lávka() jinak Hlavní most() poslední možnost po obchvatu Morava (401110000100)
148 Uherské Hradiště

Podjezd pod železniční tratí

- silnice mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi

Odmontování závory a využít ulice Za Tratí napojenou na Průmyslovou Olšava (408760000100)

Objízdné trasy na území města


Objízdné trasy 

Id. objízdné trasy Obec Název objízdné trasy Popis objízdné trasy
49 Staré Město I/55 Přechod přes Moravu po obchvatu v případě uzavření silničního mostu C
52 Staré Město Železniční most - vlaky Vlaky objždění po trase Uh. Hradiště - Bzenec (340) - Mor. Písek (342) - St. Město (330)
67 Uherské Hradiště Objížďka Jarošov Bílovice - Nedachlebice - Částkov - Pašovice - Prakšice - Drslavice - napojení na silnice E50 - Kunovice
69 Uherské Hradiště Ulice Velehradská Před St. Městem napojit na obchvat silnice E50
70 Uherské Hradiště Ulice Malinovská Projetí přes městskou část Mařatice, ulicí Větrná - směr Sady
71 Uherské Hradiště Ulice Malinovská Projetí přes městskou část Mařatice, ulicí Větrná - směr Sady
72 Uherské Hradiště Most č. 05014-2 Příjezd pouze od Kunovic
73 Uherské Hradiště Most č. 05014-2 Příjezd pouze od Kunovic
74 Staré Město Obchvat most č. 50-032

Zvolit mosty č.55 - 042C v UH přípádě průjezdnosti UH, dále most č. 426-008 ve Bzenec-Přívoz dále pak Strážnice,

Veselí n. Moravou, Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Kunovice. Pokud není průjezdný ani jeden z mostů je potřeba se napojit na D1 Hulín ,dál