B. Věcná část

Charakteristika zájmového území

Město Uherské Hradiště se rozkládá na středním toku Moravy asi 3 km nad jejím soutokem s řekou Olšavou (174 m n. m.) a pod soutokem s Březnicí a Jarošovským potokem (179 m n. m.). Řeka Morava lemuje město, ležící na jejím levém břehu, ze severu v délce cca 5,5 km a odděluje je od sousedního pravobřežního Starého Města. Rybárny, jako jediná pravobřežní součást města, tvoří územní předěl nad soutokem Moravy s uměle vybudovaným Baťovým kanálem.  Město má šest městských částí - Uherské Hradiště, Jarošov, Mařatice, Sady, Vésky a Míkovice. Celkem ve městě žije 26 502 obyvatel.

Město leží na jihovýchodě Zlínského kraje cca 35 km na jih od krajského města Zlína a náleží do úrodné nížiny -  oblasti Moravského Slovácka. Na západě této brázdy se zvedají Chřiby s nejvyšším vrcholem Brdo (586,7 m). Bílé Karpaty na východě jsou prameništěm Olšavy a nejvyšší hora je Velká Javořina (970 m). Mezi Chřiby a Bílými Karpaty kolem řeky Moravy od severu Dolnomoravský úval. Město je součástí Zlínského kraje, který společně s Olomouckým krajem vytváří tzv. region soudržnosti Střední Morava.

Území kraje odvodňuje řeka Morava a její přítoky, např. Bečva a Olšava. Morava se vlévá do Dunaje, který její vody odvádí do Černého moře.

Uherské Hradiště je významnou křižovatkou cest, které vedly buď podél údolí Moravy a hraničního pohoří Bílých Karpat severojižním směrem, nebo ze západu na východ nebo opačně, s cílem překonat řeku a pokračovat příčným směrem. V tomto směru (západo-východním) leží město Uherské Hradiště na spojnici Brna se slovenským Trenčínem ( E/50 ) a současně se dvěma severojižními magistrálami a) E/55 – R/55 a b) E/57 – E/49 Opava - Vsetín - Uherské Hradiště -, státní komunikace E/497 Zlín – Uherské Hradiště.

Charakterem průmyslově - zemědělský region se rozkládá v úrodném Dolnomoravském úvalu. Na severu sousedí se Zlínskem, na západě a severozápadě s Kroměřížskem, na jihu s Hodonínskem a na východě s Uherskobrodskem. Vzhledem k nadprůměrně příznivým klimatickým a půdním podmínkám si zemědělství stále zachovává relativně důležité postavení. Průmysl se koncentruje především do městské aglomerace Staré Město - Uherské Hradiště - Kunovice a několika dalších významnějších pracovních středisek regionu (Hluk, Uherský Ostroh, Buchlovice).

Správní území města, rozdělené do 6 katastrálních území, zabírá rozlohu 21,3 km2. Atraktivitu města pro bydlení, obchod, příležitosti, kulturní, sportovní a společenské vyžití dále zvyšuje populační velikost celého městského regionu s téměř 25 tisíci obyvateli (24430 k 2021), který je zároveň významnou dopravní křižovatku na národně i mezinárodně významných trasách.

Uherské Hradiště má obec s rozšířenou působností ORP Uherské Hradiště.