Předpovědní povodňová služba

 

Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ, s pobočkami v Brně a Ostravě, ve spolupráci se správci povodí.

Povodňová komise sleduje weby předpovědní hlásné služby www.chmi.czSIVS (Systém integrované výstražné služby) předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu.

Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Dále existuje web měřených stavů: (STAVY A PRŮTOKY NA VODNÍCH TOCÍCHHLADINY VODY V NÁDRŽÍCH), který spravuje Povodí Moravy. 


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře

  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem.
  • Povodí Moravy, s. p. - prostřednictvím internetu
  • od PK ORP Uherské Hradiště - voláním předsedovi MPK Uh. Hradiště
  • od PK MěÚ Uherské Hradiště
  • od HZS Zlínského kraje
  • od KPK Zlínského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků