Technické prostředky povodňové komise města Uherské Hradiště


Technické prostředky povodňové komise města Uherské Hradiště jsou:

□      siréna

□      městský rozhlas

□      hlásný megafon

□      internet - stránky www.mesto-uh.cz


Mobilní hrazení


Mobilní hrazení slouží pro zahrazení otvorů v ochranných betonových zdech protipovodňové ochrany města Uh.Hradiště a města Staré Město. Hrazení tvoří dřevěná hradidla, která se ze shora zasouvají do vodících drážek otvorů v betonových zdech.. Hrazení dosedá do betonové drážky základu. Po odklopení krytu kapsy se do otvoru zasune středový vodící ocelový sloupek. Dosedací práh pro mobilní hrazení má hladký povrch, který zajistí těsné dosednutí spodního hradidla k podkladu. Tím je zamezeno průsakům vody pod zásuvnou hradicí stěnou.

Mobilní hrazení jsou skladována v areálu Povodí Moravy s.p. - provozu Uherské Hradiště, Moravní nám.766, 686 11 Uherské Hradiště. Zde jsou v případě potřeby pracovníky Povodí Moravy vydávána pracovníkům měst Uherské Hradiště a Staré Město, kteří zabezpečují jejich montáž do otvorů ve zdech, čímž je uzavřou proti vodě.