D. GRAFICKÁ ČÁST


D.1. Základní mapa města Uherské Hradiště

M 1 : 25 000


D.2.  Hlásné profily a srážkoměrné stanice

D.3.  Vodní toky (správa VT) a díla

D.3.vd  Vodní díla a vodní nádrže IV. kategorie

 

D.4.  Záplavová území

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.

D.4.ZÚ  Q20 a AZZÚ - území kritická pro (ne-)povolování nových staveb

D.5.  (ohrožené) Objekty povodňového plánu

D.6.  Postupové doby

D.7.  Doprava

D.8.  Důležité organizace


Statické mapy k zobrazení, stažení a tisku

Mapa města Uherské Hradiště

M 1 : 10 000  Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, případně záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.

D.9.  Mapa regionu Uherskohradišťsko

M 1 : 25 000 včetně grafické částí rozmístěni čidel HP C3 - HP C9

D.10.  Pracovní mapa povodňové komise

M 1 : 10 000

D.11. Stanovená ZÚ 2012 - PMO s.p. Brno

M 1 : 10 000

D.12.  Evidence a pasportizace BMIS 2023

M 1 : 10 000

D.13  PPO - situace mobilních hrazení


Mapové servery z jiných zdrojů

Mapa protipovodňových opatření 

Mapa ortofoto