Popis správního území města Uherské Hradiště

MěÚ Uherské Hradiště - Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uh. Hradiště

Telefon: +420 572 525 111

Fax: +420 572 551 071

web: www.mesto-uh.cz


Geografické souřadnice katastru:             49 ° 00' 59 ''  Sš                   49 ° 05' 58 ''  Sš

         17 ° 26' 24 ''  Vd                   17 ° 31' 48 ''  Vd

Střed města UH:                                       49° 04' 05 '' Sš                     17° 27' 37 " Vd

Nadmořská výška:                                    179 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :      Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha území města je 21 km2, z toho zastavěná plocha činí 1,8 km2, zemědělská půda 13,5 km2, lesní pozemky 0,4 km2, vodní plochy 0,4 km2 a ostatní plochy 4,8 km2.

Počet obyvatel města se pohybuje okolo 25 tisíc, z toho:

  • děti do 14 - ti let                   3.526
  • ekonomicky aktivní             15.210
  • ekonomicky neaktivní           5.694

Zásobování vodou a energiemi:

  • zdroje pitné vody - JÚ Ostrožská Nová Ves, JÚ Kněžpole, JÚ Salaš
  • zemní plyn je dodáván VTL plynovodem z předávací stanice Hodonín
  • el. energie je dodávána vedením VVN 110kV z rozvodny Otrokovice
  • el. transformovna – Uherské Hradiště – Rybárny (110/22kV /UHD 9)