Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP města Uherské Hradiště

Stěžejním hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise města je hlásný profil kategorie A č. 345 ve Spytihněvi (ve správě ČHMÚ).

Tento profil je vzdálen 22 vodních km od katastru města Uherské Hradiště a postupovou rychlost a doběhovou dobu eventuální povodňové vlny po řece Moravě – 2,5 – 3,5 hod (podle rychlosti proudu) poskytuje dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise města a varování obyvatelstvu katastru před povodní. Z analýzy průměrných průtoků vyplývá, že i na tomto území dochází k průtokovým přídatkům z dalších toků z 55,40 m3/s (Spytihněv) na 57,90 m3/s na novém profilu kategorie C v Uherském Hradišti (Vrbka, Březnice, Burava, Kudlovický potok, Jarošovský potok)

Významným se stává nový profil kategorie C – HP C1 UH - na lávce pro pěší na řece Moravě, kdy je mezilehlým na svém 147,12 říčním km mezi předcházejícím profilem A Spytihněv (169,20 ř. km) a profilem A ve Strážnici (133,50 ř. km) na Moravě. Tento profil je za krátkou dobu od své instalace v březnu 2013 sledován veřejností na webové aplikaci dPP města Uherské Hradiště. (uh.povodnoveplany.cz) a eviduje průměrně 30 návštěv denně. Sledování tohoto profilu umožní povodňové komisi mnohem přesněji vyhodnocovat přicházející povodňové mimořádné události, vyhlašovat a odvolávat jednotlivé SPA a zahajovat a ukončovat aktivity spojené s varováním a ochranou obyvatelstva.

Pro sledování situace na řece Olšavě, která ohrožuje městské části Míkovice, Vésky nebo Sady je vhodný HP A č. 349 v Uherském Brodě, proto byl jeho stav zařazen mezi on-line sledované profily na web aplikaci hladinoměrů. Je vzdálen 14 ř. km protiproudně a povodňová vlna dorazí do města Uherské Hradiště za 1 – 2 hodiny.

Hlásný profil kategorie C na Olšavě v Míkovicích je do povodňového plánu zařazen předběžně také, i když město zatím jedná o zprostředkování jeho dat pro účely sledování vodních stavů na Olšavě s jeho správcem Povodí Moravy s. p.

Jako doplňující pro účely prognózování vývoje situace na tocích výše před městem Uherské Hradiště byly do dPP UH zařazeny také HP kategorie A č. 339 v Kroměříži (Morava) a HP kategorie A č. 330 v Dluhonicích (na Bečvě).

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci ve městě Uherské Hradiště jsou na webovou aplikaci dPP UH zařazeny:

a) srážkoměrná stanice ve Starém Městě (ve správě ČHMÚ)

b) srážkoměrná stanice na MěÚ Uherské Hradiště (ve správě města Uh. Hradiště)