B) Nádrže

Vodní nádrže I. – III. kategorie v katastru města Uherské Hradiště

Přehled vodních nádrží v katastru města Uherské Hradiště v POVIS

Víceúčelová vodní nádrž na Míkovickém potoce v Míkovicích (ve správě MRS MO Kunovice)

Parametr

MJ

Míkovice

Stálý objem

m3

8 270

Zásobní objem

m3

24 230

Retenční objem ovladatelný

m3

-

Celkový objem ovladatelný

m3

32 500

Retenční objem neovladatelný

m3

15 500

Maximální objem

m3

48 000

Kapacita bezp. přepadu

m3/s

12,0

Kapacita spodních výpustí

m3/s

-

Kapacita koryta pod nádrží

m3/s

12,0

Q100 pod nádrží

m3/s

12,0


Vodní nádrže IV. kategorie v katastru města Uherské Hradiště

Suchý poldr HLAVINY v k.ú. Mařatice (parc.č. 2264,3009/50) – nádrž IV. kategorie (účel: protipovodňová ochrana, krátkodobá akumulace povrchových vod při intenzivních srážkách)

Parametr

MJ

Suchý poldr HLAVINY - Mařatice

Délka hráze

m

164

Výška hráze

m

2

Retenční objem

m3

5 000


Rybník v bývalé cihelně v k.ú. Mařatice (parc.č. 858/80) – nádrž IV. kategorie

Parametr

MJ

Rybník v cihelně - Mařatice

Výška hráze

m

3,6

Plocha nádrže

m2

1 763

 
Mapa vodních nádrží v širším regionu Uherskohradišťska v povodí Moravy