C. Organizační část

Evakuace a evakuační místa

Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.

Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK města. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.

Evakuační střediska

Jako evakuační střediska slouží určené ZŠ na katastru města mimo záplavová území. Přehledný seznam evakuačních středisek je v příloze tohoto PP.

Seznam evakuačních míst v dPP města Uherské Hradiště v POVIS

Evakuační místo Obec(ORP) Obec Kapacita Stravování  
DD Uherské Hradiště Uherské Hradiště Uherské Hradiště 40 Ne
DD Uherský Ostroh Uherské Hradiště Uherský Ostroh 30 Ne
Základní škola a Mateřská školka Traplice Uherské Hradiště Traplice 300 Ano
Základní škola a MŠ Kunovice Uherské Hradiště Kunovice 350 Ano
Základní škola Bílovice Uherské Hradiště Bílovice 300 Ne
Základní škola Buchlovice Uherské Hradiště Buchlovice 90 Ne
Základní škola Velehrad Uherské Hradiště Velehrad 200 Ne
ZŠ a MŠ St. Město, Komenského Uherské Hradiště Staré Město 70 Ano
ZŠ a MŠ Uh.Hradiště, Větrná Uherské Hradiště Uherské Hradiště 95 Ano

Evakuační trasa ve městě

Směr a postup evakuace postižených obyvatel města Uherské Hradiště do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.

Mapa evakuačních míst