Organizace hlásné povodňové služby

 

Hlásnou službu - organizuje MPK ve spolupráci s ostatními účastníky povodňové ochrany (HZS, PČR) k zabezpečení potřebných informací o povodni pro potřeby řízení opatření na ochranu před povodněmi a vyhodnocování jejich účinku.

Zabezpečuje informace povodňovým orgánům města pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže po vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.


K zabezpečení hlásné povodňové služby organizuje povodňový orgán hlídkovou službu.


V době povodní hlásí veškeré údaje městským částem, obcím níže na toku, napříč toky a povodňové komisi ORP Uherské Hradiště.


Pro město se uvažuje s tím, že hlásnou službu a varování obyvatel města zabezpečuje povodňová komise místním rozhlasem z budovy Městského úřadu Uherské Hradiště a lokálními rozhlasy v městských částech Uh. Hradiště, Jarošov, Mařatice, Sady, Vésky a Míkovice.