Odtokové poměry

Hlásné profily na řece Moravě

Tab. 1          Průměrný průtok v jednotlivých místech na řece Moravě

Místo

Říční km

Plocha povodí [km2]

Průměrný průtok Qa [m3/s]

Stoletá voda Q100[m3/s]

Olomouc - Nové Sady

232,30

3323,94

27,10

551,00

Kroměříž

193,70

7030,31

51,30

860,00

Spytihněv

169,20

7891,12

55,40

817,00

Uherské Hradiště C1

147,12

8667,08

57,90

800,00

Strážnice

133,50

9145,84

59,60

790,00

ústí

000,00

26658,00

120,00

---

 

Uherským Hradištěm protéká řeka Morava od severovýchodu k jihozápadu:

od hranice katastru na říčním km 151,435 (resp. říčního km 151,220 (zaústění Březnice do Moravy na začátku Jarošova na severovýchodě) po hranice katastru na říčním km 145,705 na jihozápadě (resp. k říčnímu km 142,365 zaústění Olšavy do Moravy). Tedy na celkové délce 5,7 km (9,1 km).

Koryto Moravy v Uherském Hradišti je upraveno. Délka úpravy je 5 km, sklon koryta 0,3 %, Q100 = 800 m3/s, přičemž průměrný roční průtok je 57,90 m3/s. Kritickými místy při průchodu povodní jsou profily mostů přes Moravu, kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování. Silniční most do Rybáren má 2 pylony, Lávka pro pěší 1 pylon v korytě, železniční most 2 pylony v bermách koryta, silniční most na obchvatu 2 pylony na bermách koryta.

Koryto Moravy je mezi říčním km 142,365 (soutok s Olšavou) - 151,220 (soutok s Březnicí) upravováno. Provedena regulace toku pro ochranu Uherského Hradiště v r. 2010 byla provedena generální oprava břehů v oblasti Moravního nábřeží a vybudovaná podjezdná cyklostezka pod hlavním silničním mostem komunikace I/55.

Kritická místa při průchodu povodní představují přemostění přes Moravu, kde dochází ke snížení průchodnosti, vzdouvání vody a možnosti vybřežení. Dalším problémem byly průsaky břežních hrází, zejména v oblasti Jarošov - Jaktáře - Mařatice, které byly zaizolovány a zpevněny.