A) Přehled inundačních území:


1. Morava

  • LB inundace Kněžpolský les o objemu cca 5,4 mil. m3 na k. ú. Kněžpole, Topolná a Babice;
  • PB inundace o objemu cca 8,4 mil. m3 na k. ú. Huštěnovice, Babice, Staré Město;
  • LB inundace Zápověď o objemu cca 7,2 mil. m3 na k. ú. Kunovice, Kostelany, Ostr. Nová Ves, Chylice;

2. Olšava

  • k rozlivům dochází na území městské části Sady a města Kunovic, dále po proudu inundační území Olšavy splývá s inundačním územím Moravy;

3. Březnice

PB inundace Kněžpolský les - o objemu cca 5,4 mil. m3 na k. ú. Kněžpole, Topolná a Babice;